นิทานชาดก

นิทานชาดก by 072

072

นิทานชาดก ได้รับการสนับสนุนโดย คุณบุญชัย เบญจรงคกุล คนในโลกนี้อยากทำดี อยากเป็นคนดีทุกคน แต่เพราะไม่มีต้นแบบดีๆ เป็นแบบอย่าง จึงต่างคิดหามาตรฐานทำความดี ต่างๆ กันไป ที่พอมีปัญญาก็ทำดีถูกวิธีได้สั่งสมความดีเป็นบารมี ไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นคน แต่ที่มีปัญญาน้อย เห็นผิดเป็นชอบก็หลงทาง ขาดทุนไปชาติหนึ่ง ด้วยเหตุนี้เราจึงควรศึกษาต้นแบบการทำความดีจาก "ชาดก" เพื่อเป็นแบบอย่าง ในการศึกษาปลูกฝังศีลธรรมผ่านเรื่องราวของบรมครูผู้เป็นต้นแบบคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งท่านเป็นพระโพธิสัตว์ ในเรื่องราวของชาดก

Categories: Kids & Family

Listen to the last episode:

มาลุตชาดก  ชาดกว่าด้วย  การถือความคิดเห็นของตนเป็นใหญ่

Previous episodes

 • 345 - มาลุตชาดก ชาดกว่าด้วย การถือความคิดเห็นของตนเป็นใหญ่ 
  Sun, 14 Apr 2024
 • 344 - ลิตตชาดก ชาดกว่าด้วย ลูกสะกาอาบยาพิษ 
  Wed, 10 Apr 2024
 • 343 - สกุณีคติชาดก ชาดกว่าด้วย การไม่หากินไกลถิ่น 
  Mon, 08 Apr 2024
 • 342 - อกตัญญุตาชาดก ชาดกว่าด้วย คนอกตัญญู 
  Sat, 06 Apr 2024
 • 341 - อัมพชาดก ภิกษุเอื้อเฟื้อน้ำ ชาดกว่าด้วย บัณฑิตควรพยายามร่ำไป 
  Thu, 04 Apr 2024
Show more episodes

More Malaysian kids & family podcasts

More international kids & family podcasts

Choose podcast genre